Zawody medyczne to szereg profesji, które są niezbędne w społeczeństwie, ale jednocześnie są bardzo wymagające. Mimo, że osoby wykonujące tego typu prace cieszą się szacunkiem, to za wykonywaniem zadań medycznych podąża odpowiedzialność, stąd tak ważna jest fachowa opieka prawna dla lekarzy oraz innych pracowników ochrony zdrowia.

Co zaliczamy do błędów medycznych?

Warto wiedzieć, że błąd medyczny nie jest tym samym, co błąd lekarski. Termin pierwszy ma więcej znaczeń i dotyczy wielu zawodów związanych z medycyną, jak choćby pielęgniarka czy ratownik medyczny. Tego typu błąd to czynności, które są niezgodne z obowiązującą nauką. Często dochodzi do niego poprzez zaniechania wymaganych zasad ostrożności, a finalnie powoduje szkodę u pacjenta. Spoglądając na tę definicję widać, jak istotna jest opieka prawna dla lekarzy oraz całej grupy zawodowej z branży ochrony zdrowia. Błędy medyczne można podzielić na kategorie:

  • błąd diagnostyczny – jest to sytuacja postawienia nieprawidłowej diagnozy, złej oceny stanu zdrowia pacjenta, choć wyniki badań diagnostycznych były prawidłowe,
  • błąd techniczny – może on mieć miejsce podczas wykonywania operacji czy zabiegów. Przykład to złe lub niewystarczające wykorzystanie narzędzi oraz aparatury medycznej,
  • błąd organizacyjny – zachodzi on z powodu dezorganizacji lub nieodpowiedniej organizacji placówki medycznej, jak choćby brak lub niesprawny sprzęt,
  • błąd terapeutyczny – często jest powiązany z błędem diagnostycznym i oznacza wszelkie czynności wynikające z postawionej diagnozy, np. przepisanie nieodpowiednich leków.

Za co najczęściej pozywa się lekarzy?

To, za co lekarze są najczęściej pozywani wynika z ich specjalizacji. Dla przykładu anestezjologów często pozywa się za niewłaściwy nadzór pooperacyjny, ginekologa za zbyt późne wykonanie cesarskiego cięcia, a ortopedę za opóźnioną reakcję na pogarszający się stan ogólny pacjenta. 

Opieka prawna dla lekarzy – czy pacjent ma zawsze rację

Sytuacje, gdy pacjent lub jego bliscy pozywają lekarza są bardzo delikatne. W takich momentach opieka prawna dla lekarzy jest kluczowa, aby mogli bronić swoich praw oraz być właściwie reprezentowanym przed instytucjami państwa. 

Często pojawia się pytanie, czy pacjent ma zawsze rację. Gdy sprawa trafia do sądu, wówczas to on decyduje o wyroku na podstawie m.in. opinii biegłych w danej dziedzinie. Zatem nie można powiedzieć, że jedna strona zawsze jest na straconej lub wygranej pozycji, gdyż określi to dopiero wyrok sądowy. Z tego powodu warto zawsze zadbać o odpowiednią pomoc prawnika.

Proces oskarżenia i udowodnienia popełnienia błędu – jak przebiega

Pacjent ma prawo dochodzić swoich praw, zarówno na drodze cywilnej, jak też karnej. Od tego zależy, do jakiego podmiotu trafi sprawa. Może to być sąd, ale też Wojewódzka Komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Pierwszym etapem procesu dochodzenia roszczeń jest ustalenie, kto ponosi odpowiedzialność za błąd medyczny, czy to lekarz, pielęgniarka, a może szpital. Kolejną rzeczą jest udowodnienie winy, co leży po stronie osoby poszkodowanej. Trzeba wykazać powstanie szkody w procesie przyczynowo-skutkowy między nią, a konkretnymi działaniami czy decyzjami. 

Należy także zebrać odpowiednią dokumentację medyczną, która pokaże zasadność swoich roszczeń. Warto też zbierać rachunki oraz faktury, by na ich podstawie wyznaczyć koszty odszkodowania.

Czy każdy prawnik podejmie się reprezentowania lekarza w sądzie?

W sądzie może reprezentować lekarza adwokat lub radca prawny. Warto postawić na prawnika z doświadczeniem w danej dziedzinie, czy to zajmującego się prawem medycznym lub błędami medycznymi, czy też konkretnie pracującym nad sprawami z konkretnej tematyki np. zniesławieniami.

lekarz

Czy lekarz może uzyskać odszkodowanie za fałszywe oskarżenia?

Zniesławienie czy pomówienie jest zakwalifikowane w kodeksie karnym jako przestępstwo, dotyczy to osób fizycznych, jak też instytucji. Jest tam napisane, że taki czym może poniżyć lub narazić na utratę zaufania, które jest niezbędne do w medycynie. Na drodze cywilnej, lekarze zgodnie z prawem mogą domagać się odszkodowania właśnie za zniesławienie i tutaj opieka prawna dla lekarzy będzie bardzo pożądana.

Zawody związane z ochroną zdrowia to bardzo wymagające profesje, z którymi związana jest odpowiedzialność za ludzkie życie. Niekiedy mogą pojawić się sporne momenty, gdy pacjent lub jego bliscy dostrzegają nieprawidłowości w działaniach i decyzjach. W takiej sytuacja profesjonalna opieka prawna dla lekarzy czy innych zaangażowanych osób jest niezbędna.