Kto wydaje certyfikat HACCP?

Kto wydaje certyfikat HACCP?

Certyfikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) jest wydawany przez niezależne certyfikujące instytucje lub organizacje, które spełniają określone standardy i wymagania. Certyfikat ten jest potwierdzeniem, że dana firma lub przedsiębiorstwo stosuje...
Błąd medyczny – czy lekarz ma szanse w sądzie?

Błąd medyczny – czy lekarz ma szanse w sądzie?

Zawody medyczne to szereg profesji, które są niezbędne w społeczeństwie, ale jednocześnie są bardzo wymagające. Mimo, że osoby wykonujące tego typu prace cieszą się szacunkiem, to za wykonywaniem zadań medycznych podąża odpowiedzialność, stąd tak ważna jest fachowa...
Komu może grozić areszt tymczasowy?

Komu może grozić areszt tymczasowy?

Areszt tymczasowy jest jednym z najostrzejszych środków zapobiegawczych, mogących znaleźć zastosowanie wobec oskarżonego lub podejrzanego. W postępowaniu przygotowawczym decyzję w tym zakresie podejmuje sąd rejonowy na wniosek prokuratora wobec osoby podejrzanej oraz...
Ile może trwać areszt tymczasowy?

Ile może trwać areszt tymczasowy?

Areszt tymczasowy stanowi jeden ze środków zapobiegawczych, jakie są stosowane w postępowaniach karnych. W teorii powinien on być stosowany wyłącznie wtedy, gdy inne środki zapobiegawcze, takie jak poręczenie majątkowe lub dozór policji nie są wystarczające. Poniższy...