Skorzystanie z pomocy świadczonej przez prawników pracujący w kancelarii prawnej mogą znacząco ułatwić proces rozwodu i wszystkie postępowania sądowe z zakresu prawa rodzinnego. Osoby decydujące się na skorzystanie z takich usług mogą liczyć na pomoc podczas reprezentowania przed sądem konkretnej strony. Kancelaria adwokacka działająca w zakresie prawa rodzinnego świadczy pomoc w kwestiach doradztwa oraz obsługi prawnej w szczególności w sprawach związanych z rozwodem, separacją, podziałem majątku oraz we wszelkich kwestiach związanych z ustaleniem kontaktów z dzieckiem.

Rozwód

Podczas rozwodu i separacji pomoc adwokata okazuje się konieczna i wręcz niezbędna. Adwokat zajmie się również sprawami związanymi z alimentami na dziecko, żonę lub męża Pomoże podczas tworzenia pozwów także w sytuacji gdy rodzić lub dana osoba przebywa za granicą. Adwokat zajmie się wszystkim sprawami majątkowymi. Będzie świadczył poradą podczas przeprowadzania podziału majątku wspólnego małżonków oraz przy ustalaniu nierównych udziałów stron.

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Uzyskanie rozwodu wiąże się z podjęciem wielu czynności, które mogą zająć naprawdę sporo czasu. Pierwszym krokiem będzie przygotowanie przez jednego z małżonków lub pełnomocników pozwu o rozwód. W tym celu najlepiej skorzystać z pomocy adwokata ponieważ dokument ten musi spełniać konkretne wymogi i być zgodny ze wszelkimi ustawami. W pozwie muszą się znaleźć żądania co do kwestii orzeczenia, a także kwestie związane z władzą rodzicielską, miejscem zamieszkania dzieci, kontaktów z nimi oraz z podziałem majątku. Wszystkie elementy muszą być dokładnie uzasadnione, a w pozwie należy rozważyć również zawarcie wniosków dowodowych. Musi być wykonany w kancelaria prawna dwóch egzemplarzach, a przy składaniu ich w Sądzie Okręgowym wymaga jest opłaty zazwyczaj wysokości 600 zł. Kolejnym etapem będzie odbycie się rozprawy. Niekiedy nie udaje się ustalić wszelkich szczegółów na jednym posiedzeniem dlatego sprawy rozwodowe bardzo często wymagają kilku lub kilkunastu spotkań. Przesłuchiwany jest zarówno mąż jak i żona, a także dzieci lub świadkowie. Po pozytywnie zakończonych rozprawach Urząd Stanu Cywilnego sam wpisuje do aktu stanu cywilnego wzmiankę o danym rozwodzie. W trakcie sprawy rozwodowej podział majątku musi odbyć się za zgodą drugiego małżonka co niekiedy może prowadzić do konfliktów.

Pomoc prawna przy rozwodzie

Podczas przebiegu całego procesu separacji bądź rozwodu pomoc ze strony adwokata może okazać się jedynym właściwym wsparciem. Adwokaci  związani z prawem rodzinnym doskonale zdają sobie sprawę z tego jak trudne i delikatne może być dla klientów decyzje podejmowane w sprawie rozwodu i separacji. Korzystając z usług kancelarii adwokackiej możemy mieć pewności, że świadczone usługi będą wysokiej jakości i z pewnością będziemy zadowoleni z efektu końcowego, a wszelkie działania podjęte przez adwokata są zgodne z potrzebami danego klienta. Są one uprzedzone dogłębną analizą indywidualnych potrzeb danej osoby.


Pomoc prawną przy rozwodzie świadczy profesjonalna kancelaria radcy prawnego z Katowic: http://kancelaria-piotrowice.pl.