Testament ustny a testament pisemny – co warto wiedzieć?

Testament ustny a testament pisemny – co warto wiedzieć?

Polskie prawo przewiduje dwie sytuacje sporządzenia testamentu. Pierwsza z nich to taka, gdy spadkodawca spisze swoją wolę w dokumencie. Druga, awaryjna, kiedy spadkodawca z jakichś przyczyn nie może owej woli spisać i przekazuje ją ustnie. Należy jednak pamiętać, że...