Dobry adwokat w sprawach karnych

Dobry adwokat w sprawach karnych

Wobec osoby oskarżonej o dane przestępstwo można zastosować różne środki zapobiegawcze. Mogą być zastosowane tylko, gdy dowody wskazują, że podejrzany popełnił przestępstwo i przedstawiono mu zarzuty.  Środki zapobiegawcze stosowane są, gdy występuje obawa, że...