Śmierć pacjenta nie zawsze wynika z przyczyn naturalnych, ale również jest spowodowana błędem medycznym. Dlatego w przypadku przestępstwa popełnionego przez lekarza podczas wykonywania przez niego obowiązków medycznych, używa się określenia przestępstwa popełnionego nieumyślnie. W jakiej sytuacji lekarz może podlegać odpowiedzialności karnej?

Zarzut nieumyślnego popełnienia czynu zabronionego jest najczęściej stawiany lekarzowi, który popełnił błąd podczas wykonywania swojej pracy. W praktyce lekarz specjalista może zostać oskarżony przez pacjenta lub jego bliskich o spowodowanie śmierci pacjenta, narażenie jego życia na niebezpieczeństwo czy doprowadzenie do doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Pomimo tego, że takie przypadki nie trafiają się zbyt często, warto wiedzieć w jakich przypadkach lekarz może być oskarżony o popełnienie błędu medycznego.

Kiedy lekarz może zostać oskarżony o spowodowanie śmierci pacjenta bądź narażanie jego zdrowia? Jakie przepisy prawne regulują możliwość oskarżenia lekarza?

Odpowiedzialność prawna lekarza za nieumyślne spowodowanie śmierci

Wbrew pozorom coraz częściej mówi się o odpowiedzialności karnej lekarzy za popełnienie błędu medycznego. Pomimo tego, że specjaliści wywiązują się ze swoich obowiązków, więcej słyszy się o toczących procesach dotyczących nieprawidłowego wykonania usług medycznych.

Podstawą prawną, mającą odniesienie do popełnienia przez lekarza czynu nieumyślnego spowodowania śmierci, wynikającego najczęściej z błędu medycznego, ma artykuł 155 Kodeksu Karnego. Zapis prawny stanowi, że: „kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”. Oznacza to również, że lekarz, który przez zaniedbanie może zostać postawiony w stan oskarżenia. Istotne jest jednak, aby pomiędzy czynem lekarza, a śmiercią pacjenta czy jego utratą zdrowia, postawił się związek przyczynowy.

odpowiedzialność lekarza

Kiedy lekarz może podlegać karze?

Oskarżenie, a następnie skazanie lekarza na karę nie jest proste. Nie wystarczy wskazać jedynie rodzaju popełnionego przez niego błędu medycznego, ale również wykazanie poprzez dowody, że lekarz świadomie podejmował decyzję, które doprowadziły do śmierci pacjenta. Jest to o tyle trudniejsze, iż przypisanie lekarzowi winy za nieumyślne przestępstwo na życiu i zdrowiu pacjenta, może się okazać jedynie błędnym przypuszczeniem. Stan pacjenta mógł ulec pogorszeniu ze względu na zaawansowaną chorobę bądź inne czynniki zewnętrze, o których personel medyczny nie został poinformowany.

Jak określić czy śmierć nastąpiła z powodu popełnienia przez lekarza błędu medycznego? Należy przede wszystkim wykazać, iż działanie specjalisty zostało zawinione. Oznacza to zatem udowodnienie, że lekarz świadomie naruszył przyjętą w praktyce lekarskiej daną regułę postępowania w danym przypadku, która miała zapobiegać śmierci pacjenta lub spowodowania u niego uszczerbku na zdrowiu.

Konieczne jest również wykazanie czy skutek, w tym przypadku śmierć pacjenta, nastąpiła by również w momencie, gdyby lekarz zastosował się do obowiązujących procedur. W przypadku jeśli do śmierci doszłoby również wtedy, lekarza nie można obarczyć odpowiedzialnością za śmierć pacjenta.

Lekarz może podlegać również karze w momencie ustalenia dodatkowych czynników oraz naruszenia wszelkich reguł ostrożności, które mogły doprowadzić do zwiększenia się ryzyka śmierci pacjenta. W tym przypadku wystarczy jedynie zbadać w jakim stopniu decyzję lekarza wpłynęły na stan zdrowia pacjenta.

Pomoc doświadczonej kancelarii prawa medycznego – kiedy warto z niej skorzystać?

Sprawy, które dotyczą odszkodowania za błędy medyczne oraz lekarskie są zawiłe i skomplikowane, a najmniejsza pomyłka może oznaczać, że poszkodowani nigdy nie będą mogli dochodzić swoich roszczeń. Dlatego kancelaria prawa medycznego i pomoc doświadczonych adwokatów to gwarancja, że każda sprawa zostanie poprowadzona ze starannością oraz indywidualnym podejściem do każdego klienta.

Doświadczeni prawnicy nieustannie aktualizują swoją wiedzę z zakresu prawa medycznego, dzięki czemu mogą dochodzić na drodze sądowej wszelkich roszczeń poszkodowanych, opierając się jedynie na istotnych dowodach.

Adwokat specjalizujący się w prawie medycznym odpowiednio interpretuje wszystkie regulacje oraz zapisy prawne, dzięki czemu z łatwością może zadbać o dobro wszystkich poszkodowanych. Kancelaria prawa medycznego zapewnia pomoc zarówno pacjentom oraz im rodzinom, którzy w wyniku nieuważności lekarza zostali poszkodowani, a także oskarżonych o popełnienie błędu medycznego lekarzy.