W jakich sytuacjach lekarzowi przysługuje ochrona prawna?

W jakich sytuacjach lekarzowi przysługuje ochrona prawna?

Ataki na pracowników służby zdrowia wzrosły znacząco w 2020 r., roku naznaczonym pandemią. Liczba skarg na fizyczne lub słowne znęcanie się nad personelem medycznym w dużym stopniu przerosła słupki z poprzednich lat. W kontekście pandemii wirusa Covid-19 światowe...
Czym jest kasacja wyroku sądowego?

Czym jest kasacja wyroku sądowego?

Obowiązujące w Polsce akty prawne regulują funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia. Dotyka to także kwestii proceduralnych, jak właśnie w przypadku postępowania karnego. Ich przebieg, wymogi formalne oraz nadzwyczajne przypadki, są dokładnie opracowane w...
Jak stosować RODO?

Jak stosować RODO?

To, jak stosować RODO powinno interesować w zasadzie wszystkich administratorów danych osobowych. Jednak, co ważne – mowa tu nie tylko o firmach, które swoją działalność prowadzą w Internecie. Przepis RODO dotyczy bowiem każdej działalności, osoby i placówki,...