Mając do czynienia z jakąkolwiek sprawą wymagającą pomocy specjalisty z zakresu prawa, trzeba zdawać sobie sprawę z różnic w tego typu zawodach. W czym innym doradzić nam może bowiem prawnik, a w czym innym notariusz? Porównajmy zatem poszczególne profesje i zapamiętajmy podstawowe różnice między nimi.

W czym pomaga prawnik, radca prawny i adwokat?

Do prawnika zwrócić możemy się o właściwie każdego rodzaju poradę z zakresu prawa. Zajmuje się on przygotowywaniem projektów umów i pism, negocjacjami wszelkiego rodzaju, wydawaniem opinii prawnych, a także reprezentowaniem swoich klientów przed sądem. To ostatnie wymaga jednak podpisania umowy na zarządzanie majątkiem. Dlatego generalnie rzecz biorąc, prawnicy nie reprezentują klientów przed organami administracji publicznej.

Co innego radca prawny, który również jest prawnikiem, tyle że uprawnionym do reprezentowania swych klientów przed sądami. Robić może to w sprawach administracyjnych, cywilnych, karnych, gospodarczych, pracowniczych, sądowo-administracyjnych, rodzinnych i o wykroczenia. Na ogół zajmuje się on również udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, a także opracowywaniem projektów aktów prawnych.

notariusz katowice

Z kolei uprawnienia adwokata są bardzo podobne do tych, które posiada radca prawny. Wyjątkiem jest jednak fakt, iż ten drugi może być zatrudniony na umowę o pracę w zakładzie konkretnego przedsiębiorstwa. Mimo to, adwokaci posiadają najszersze uprawnienia spośród wszystkich zawodów prawnych.

Pomagają bowiem w sprawach karnych, karno-skarbowych, związanych z dochodzeniem należności i prawem budowlanym, sprawach z zakresu prawa bankowego, ubezpieczeń społecznych czy sprawach egzekucyjnych. Adwokat z powodzeniem reprezentuje również swoich klientów przed sądami wszystkich możliwych instancji. Udzielając mu pełnomocnictwa, może zastępować cię w toku spraw cywilnych, karnych, z zakresu prawa pracy czy w toku spraw rodzinnych.

W czym pomaga notariusz?

Notariusz od wyżej wymienionych profesji różni się najbardziej. Nie udziela on ani porad prawnych, ani nie reprezentuje swych klientów przed organami administracji publicznej i sądami, jak prawicy, adwokaci i radcy prawni. Zajmuje się natomiast głównie sporządzaniem aktów notarialnych, a więc specjalnych dokumentów i pism, które znajdują potwierdzenie w dokonaniu konkretnej czynności. Idąc tym tropem, do notariusza udać musisz się, gdy chcesz dokonać sprzedaży domu, działki budowlanej lub mieszkania, dokonać darowizny na rzecz innej osoby, przekazać prawo użytkowania wieczystego lub spisać testament. Dzięki niemu udzielisz również formalnie ważnego pełnomocnictwa.

kancelaria notarialna katowice

Notariusze, jako osoby zaufania publicznego korzystają z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. W ramach swojej działalności muszą jednak świadczyć usługi w sposób rzetelny i jak najbardziej profesjonalny, a przede wszystkim – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z racji specyfiki zawodu, wydaje się, że zawód notariusza jest nieco mniej niż adwokatów, prawników i radców prawnych.

W dużych miastach ich znalezienie nie powinno być jednak aż tak trudne. Na przykład na terenie Katowic udać możemy się do notariuszy Zuzanny Wojtaszek Bałazińskiej i Kingi Bednarz z kancelarianotarialnakatowice.pl

U pań, przy zachowaniu pełnej dyskrecji sporządzić można akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia czy protokoły lub weksle i czeki. Kancelaria przejmuje również na przechowanie środki pieniężne, papiery wartościowe, ważne dokumenty oraz informatyczne nośniki danych. Jeśli więc chcemy, aby istotne dla nas przedmioty znalazły się w dobrym i chronionym miejscu – wybór kancelarii z Katowic lub jej podobnej może okazać się odpowiednim wyborem.