Mało kto zdaje sobie sprawę, jak duża odpowiedzialność ciąży na wszystkich pracownikach służby medycznej, nie tylko na lekarzach. Ratownicy medyczni, położne, pielęgniarki i inni pracownicy szpitala to osobne zawody odpowiadające za pacjenta w tak samo równym stopniu jak lekarze. Ponadto należy przy tym pamiętać, że pracują oni w ciągłym stresie i jako że są tylko ludźmi, im też może zdarzyć się błąd medyczny, za który powinni odpowiedzieć.

Co to jest błąd medyczny?

Bardzo ciężko jest jednoznacznie zdefiniować ten błąd, natomiast warto wiedzieć, że jest to każde zachowanie pracowników służby zdrowia sprzeczne z ich etyką pracy, które w konsekwencji może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu pacjenta, a nawet do jego śmierci. Należy pamiętać, że błędem medycznym nie jest tylko błąd lekarski, ale także np. błąd pielęgniarski, którego dopuszczają się właśnie pielęgniarki czy położne.

Błąd pielęgniarski w świetle prawa

Ktoś mógłby powiedzieć, że nie istnieje coś takiego jak błąd pielęgniarski, ponieważ odpowiedzialność za wszystkie podejmowane przez pielęgniarki kroki w leczeniu ponosi lekarz. Nie jest to jednak prawda. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z 2011 roku ustanowiła te zawody jako odrębne profesje. Dzięki temu pielęgniarki nie muszą wykonywać wszystkich poleceń lekarza, mogą się z nim nie zgadzać i podejmować własne decyzje jeśli wiedzą, że w danej dziedzinie posiadają większą wiedzę.

Jest to oczywiście dobry przepis, ponieważ nieraz to pielęgniarki uratowały życie pacjenta, nie zgadzając się z decyzją lekarzy, aczkolwiek przyczyniło się to również do tego, że to one odpowiadają za popełnione przez siebie ewentualne błędy. W świetle prawa jest jednak tak, że jeśli pielęgniarka popełnia błąd, to przed sądem odpowiada za niego szpital lub przychodnia, w których jest ona zatrudniona i dopiero władze szpitala mogą, lecz nie muszą wyciągnąć odpowiednie konsekwencje w zależności od tego jak poważny był to błąd.

Jakie błędy najczęściej popełnia pielęgniarka?

Do najczęstszych przykładów błędów popełnianych przez pielęgniarki można zaliczyć:

  • podanie pacjentowi niewłaściwego leku, grupy krwi, substancji dożylnej itp.
  • złe wykonanie zastrzyku,
  • nieprecyzyjne przygotowanie narzędzi operacyjnych,
  • zapisanie nieprawdziwych informacji w dokumentacji medycznej,
  • nieodnotowanie nieprawidłowości zauważonych w procesie leczenia,
  • podejmowanie leczenia niezgodnego z ogólną wiedzą medyczną,
  • pomylenie historii choroby kilku pacjentów,
  • wszelkie błędy pojawiające się podczas wykonywanych zabiegów, np. użycie złej igły, brak sterylizacji itp.

Widać więc, że błędów pielęgniarskich może być naprawdę sporo. Pacjent powinien mieć ich świadomość, by w razie czego mógł zareagować jeśli zauważy jakąś niestosowność w pracy pielęgniarki.

pielęgniarka wioząca pacjenta na wózku

Jaka kara grozi pielęgniarce?

Jak już wiadomo, za błędy pielęgniarskie odpowiada instytucja, w której ona pracuje. Zazwyczaj sąd obciąża szpital czy przychodnię karą grzywny mającą pełnić funkcję odszkodowania dla pokrzywdzonego pacjenta, zarządza, by instytucja wydała stosowne oświadczenie będące formą zadośćuczynienia dla pacjenta. Aczkolwiek w swoim wyroku często wspomina również o pielęgniarce, która musi wyłożyć dany procent kwoty odszkodowania lub wydać oświadczenie podpisane swoim nazwiskiem. 

Jeśli jednak sąd nie uwzględnia jaką karę powinna ponieść pielęgniarka, to mogą to zrobić władze szpitala, np. ją zwalniając lub potrącając część odszkodowania z pensji. Takie rozwiązanie może być jednak dla niej krzywdzące, ponieważ władze mogą nieadekwatnie do winy określić poniesioną karę. Co wtedy?

Pomoc prawna dla medyków

Z pomocą pielęgniarce może przyjść adwokat do spraw błędów medycznych. Jest to specjalista, który pomoże oskarżonej, a nawet władzom szpitala wywalczyć jak najbardziej sprawiedliwy wyrok z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. Najlepiej jeśli szpital lub przychodnia zatrudniają prawnika na stałe, wówczas jest on zaznajomiony z polityką szpitala i wie, jak skutecznie pomóc jego pracownikom. 

Widać więc, że pielęgniarki, podobnie jak lekarze i inni pracownicy służby zdrowia mogą popełniać błędy. Czasem pokrzywdzeni pacjenci chcą wywalczyć jak największe sumy odszkodowania nawet za najdrobniejsze niedopatrzenie, dlatego czy to władze szpitali, czy sam oskarżony powinien zasięgnąć pomocy prawnej, by ponieść konsekwencje swojego błędu w odpowiednich warunkach.