Program FSSC 22000 służy zapewnieniu bezpieczeństwa żywności. Stosowany jest przez wszystkie organizacje w łańcuchu produkcji zarówno produktów spożywczych, jak i pasz dla zwierząt. FSSC 22000 został opracowany przez CIAA (Confederation of the Food and Drink Industries of the European Union) w oparciu o międzynarodowe standardy uznane przez GFSI (Gobal Food Safety Initiative), będącą organizacją dbającą o jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności. Program określa wymagania względem opracowania, wdrożenia i obsługi systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Jest stosowany i wspierany przez wielkie koncerny spożywcze oraz ich dostawców. W celu umożliwienia stosowania programu wobec wszystkich ogniw w łańcuchu dostaw żywności, jest on stale rozwijany i ulepszany. Przedsiębiorstwa, które wdrożyły FSSC 22000, odnoszą z tego tytułu liczne korzyści. Należą do nich między innymi:  

 • możliwość identyfikowania zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności, 
 • posiadanie narzędzi koniecznych do zarządzania bezpieczeństwem żywności, 
 • możliwość określenia sposobu, w jaki firma może spełnić wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności, 
 • łatwość przeprowadzenia wewnętrznych testów porównawczych, 
 • łatwość zarządzania w wielu różnych lokalizacjach, również w skali międzynarodowej, 
 • większa wydajność, 
 • posiadanie większej świadomości zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności, 
 • zwiększenie zaangażowania pracowników,
 • zyskanie większego zaufania klientów. 
 1. Przedsiębiorstwa, które spełniają wymogi programu FSSC 22000, mogą otrzymać akredytację na zgodność z wymogami ISO i uznawalność ze strony EA (Europejskiej Współpracy w dziedzinie Akredytacji). Pozwala im to prowadzić działalność w szerokim zakresie – przy produkcji żywności, w prowadzeniu uboju oraz przy produkcji pasz dla zwierząt. Uzyskanie akredytacji potwierdzającej zgodność z wymogami programu FSSC 22000 stanowi warunek wstępny procesu zatwierdzania dostawców żywności. Pozwala w efekcie dotrzeć do szerszego grona klientów i zyskać uznanie w ich oczach, co przekłada się na sukces na płaszczyźnie ekonomicznej i osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych. 

Elementy składowe programu FSSC 22000

Program bezpieczeństwa żywności FSSC 22000 składa się z trzech elementów: 

 • normy ISO 22000, 
 • programów warunków wstępnych dla każdego z sektorów, 
 • programów warunków wstępnych dla dodatkowych wymagań dla każdego z sektorów. 

Uzyskanie przez przedsiębiorstwo certyfikatu FSSC 22000 stanowi potwierdzenie spełnienia wszelkich wymagań prawnych w zakresie obowiązujących standardów. Dostępna jest również opcja jakość FSSC, oparta na dodatkowych wymaganiach zawartych w normie ISO 9001. Organizacje chcące zintegrować swój system zarządzania jakością żywności z zakresem certyfikacji mogą skorzystać z dostępnej certyfikacji FSSC 22000-Quality. Na program jakość FSSC 22000 składają się dwa połączone ze sobą elementy:

 • FSSC 22000, 
 • programy warunków wstępnych. 

Gdzie program FSSC 22000 znajduje swoje zastosowanie?

Wraz z rozwojem sektora spożywczego nastąpiła konieczność wdrożenia nowych systemów monitoringu i kontroli bezpieczeństwa oraz jakości, zaczynając już na etapie produkcji artykułów spożywczych. Program FSSC 22000 znajduje swoje zastosowanie w całym łańcuchu dostaw, przede wszystkim w zakładach zajmujących się produkcją: 

 • żywości pochodzenia roślinnego, 
 • żywności pochodzenia zwierzęcego, 
 • surowców, 
 • paszy i karmy dla zwierząt, 
 • opakowań z tworzyw sztucznych, które pozostają w bezpośrednim kontakcie z żywnością,
 • opakowań z papieru oraz kartonu, które pozostają w bezpośrednim kontakcie z żywnością,
 • opakowań z metalu, które pozostają w bezpośrednim kontakcie z żywnością,
 • opakowań ze szkła, które mają bezpośredni kontakt z żywnością.

Wytyczne zawarte w programie FSSC 22000 skierowane są zarówno do producentów żywności, która szybko się psuje, jak i żywności z długim terminem przydatności do spożycia, w tym mąki, przypraw, aromatów i innego rodzaju dodatków. Wymogi te powinni spełniać także dostawcy żywności do sieci handlowych. 

jedzenie

Wdrożenie programu FSSC 22000 daje firmom z branży spożywczej wymierne korzyści w postaci polepszenia procesu produkcji oraz zdobycia zaufania konsumentów. By je uzyskać, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z zakresem i elementami składowymi programu, w czym pomocne są specjalistyczne szkolenia, pozwalające na zdobycie wiedzy na temat zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz zaznajomienie się z kluczowymi terminami, definicjami i koncepcjami stanowiącymi podstawę struktury FSSC 22000.