Osoby, które wzięły ślub zarówno cywilny, jak i kościelny, w przypadku rozwodu, muszą kontaktować się z adwokatem kościelnym. Jest to bowiem osoba, której zadaniem jest przeprowadzenie całego procesu w sposób sprawny.

Jeżeli adwokat kanoniczny bierze udział w naszej sprawie od początku do końca, zwiększają się szanse na powodzenie i pozytywne rozpatrzenie sprawy.
Unieważnienie rozwodu kościelnego jest procesem o wiele krótszym niż jeszcze kilka lat temu. Proces trwa krócej niż 2 lata, jednak ze względu na różnorodność, sprawy mogą zostać zakończone nawet po roku.

Adwokat kościelny

Podczas rozpraw rozwodowych, większość osób korzysta z pomocy kancelarii adwokackiej lub adwokata rozwodowego. Jednak przeprowadzenie rozwodu kościelnego wygląda nieco inaczej. W takich przypadkach, konieczne jest zastosowanie prawa kanonicznego.
Pierwszą czynnością, jaką wykonuje dla nas adwokat kościelny, to omówienie szczegółów naszej sprawy. Jeszcze przed rozpoczęciem procesu, jeden z małżonków spotyka się z adwokatem kościelnym na konsultacji. Omawiane są wtedy najważniejsze kwestie dotyczące rozpadu małżeństwa i ewentualnej winy. Na podstawie przeprowadzonych rozmów, adwokat kanoniczny formułuje skargę powodową przeciw drugiemu małżonkowi. Jeśli jednak to my otrzymaliśmy skargę lub/i pozew o rozwód, adwokat pomoże nam sporządzić odpowiedź na taką skargę.
Skarga, która jest sformułowana we właściwy sposób, zwiększa nasze powodzenie wygrania sprawy. Oprócz tego, dzięki pomocy adwokata kościelnego, mamy pewność, że skarga ta nie zostanie odrzucona przez Trybunał Kościelny.

Aby skutecznie doprowadzić do kościelnego unieważnienia małżeństwa, adwokat musi być obecny przy nas podczas każdej rozprawy sądowej. Jego działanie opiera się bowiem na tych samych zasadach, co działanie ‘zwykłego’ adwokata. Podczas przeprowadzania nas przez proces rozwodu kościelnego, adwokat kanoniczny udzieli nam pomocy przy doborze materiału dowodowego. Poza tym, zadaniem adwokata jest również sporządzanie wszystkich prawnych pism.
Gdy dochodzi do rozprawy sądowej, na której obecni są jedynie małżonkowie, obrońcy i ewentualni świadkowie, adwokat kościelny zabiera głos w naszym imieniu. Przed przemówieniem, adwokat wcześniej przygotowuje mowę obrończą. Dodatkowo, w razie potrzeby, jego rolą jest również przygotowanie apelacji II instancji. Ewentualnie, adwokat ma za zadanie wystosować prośbę o wyznaczenie III instancji.

Przebieg unieważnienia małżeństwa kościelnego

rozwód kościelnyNa samym początku, należy przedstawić powody, dla których małżeństwo nie powinno być zawarte. Trzeba więc wykazać przeszkody, jakie utrudniają wspólne pożycie. W kodeksie kanonicznym istnieją trzy powody, dla których małżeństwo może zostać unieważnione:

  • Zrywające,
  • Wady w zgodzie małżeńskiej,
  • Wadliwość w trakcie zawarcia sakramentu małżeństwa.

Powody zrywające, to sytuacje dotyczące odmienności wyznań, impotencję, młodociany wiek, pokrewieństwo lub powinowactwo lub gdy jeden z małżonków jest w innym związku sakramentalnym.

Procedura przeprowadzenia rozwodu kościelnego jest długa i trudna. Chcąc zyskać rozwód kościelny, musimy powiadomić o tym kurię w naszej diecezji. Korzystając z pomocy adwokata kanonicznego, należy spisać skargę, w której muszą znaleźć się dane małżonka oraz opis przebiegu małżeństwa. Do dokumentów tych należy dołączyć akt małżeństwa. W skardze należy zawrzeć 3 świadków, którzy będą mogli potwierdzić naszą wersję wydarzeń.
Posiadając wszystkie istotne dokumenty, należy powołać Sąd Biskupi – jest to sąd który jako jedyny może unieważnić nasze małżeństwo kościelne. Kilkanaście dni po złożeniu skargi rozwodowej, w siedzibie kurii rozpoczyna się postępowanie rozwodowe. W tym czasie, konieczne jest przesłuchanie wszystkich świadków.