Na początku należy przedstawić dokładnie i szczegółowo miejsce, a także okoliczności, które doprowadziły do incydentu. Jeżeli był to wypadek komunikacyjny, opisać markę i numer rejestracyjny pojazdu, nazwiska i dane personalne osób biorących udział w zdarzeniu, dane sprawcy wypadku (w tym ewentualnie sygnaturę akt sprawy przeprowadzanej przeciwko temu komuś), spisać panujące warunki atmosferyczne, komunikacyjne oraz jak to się stało, że wypadek miał miejsce. Istotne jest też,  aby jak najlepiej udokumentować warunki wypadku i mieć ewentualnych świadków naocznych.

Drugim etapem jest medyczny opis doznanych uszkodzeń, oraz metoda rekonwalescencji i leczenia. To zadanie jest już bardziej skomplikowane, dobrze jest posiłkować się na dokumentacji lekarskiej, którą potem należy dołączyć do wniosku.

  1. Powinniśmy nakreślić, jakie są efekty powypadkowe wydarzenia. Innymi słowy jak zmieniło się nasze życie po incydencie, jakie spowodował skutki zdrowotne, psychiczne i pieniężne. Czy potrzebna była (i ciągle jest) pomoc osób trzecich i tak dalej. Tu również trzeba opisać oddziaływanie wypadku na realizowaną przez nas pracę (opcje na awans), zainteresowania, uprawianie sport i tym podobne.
  2. Pod koniec czeka nas zadanie o wyższym stopniu trudności. Jest to skrupulatne określenie sumy odszkodowania, zadośćuczynienia i renty, których się dopominamy. Odszkodowanie ma pokryć koszty, które byliśmy zmuszeni uiścić w związku z wypadkiem – należy dokładnie określić wydatki, podać jaką kwotę zapłaciliśmy za leki, rehabilitację, zabiegi, pomoc osób trzecich, przystosowanie budynku mieszkalnego, transport, a także stopień utraconych zarobków i tym podobne. Zadośćuczynienie ma za zadanie wyrównać straty za nasze cierpienia fizyczne i psychiczne w związku w wypadkiem. Renta ma za zadanie wyrównanie naszego wpływu dochodowego otrzymywanego po wypadku do wynagrodzenia, które dostawaliśmy przed wypadkiem oraz zezwalać na ewentualną dalsze rehabilitację.
  3. Na koniec powinniśmy dołączyć do wniosku: dokumentację lekarską, faktury i paragony potwierdzające poniesione wydatki, zestawienie wypłat z miejsca pracy i tym podobne.

Jak widać na wyżej wymienionym przykładzie, etapy które należy przejść, aby dostać odszkodowanie nie są niczym tajemniczym. Trudnością może być jednak przygotowanie wszystkiego samemu na tyle fachowo, by jak najbardziej przyśpieszyć rozwiązanie naszej sprawy i powiększyć sumę wypłacanego odszkodowania.

Miejmy na uwadze, że ubezpieczyciel i tak będzie prawdopodobnie podejmował próby zredukowania przysługującego nam odszkodowania i pewnie nie obejdzie się bez odwołania czy ewentualnego przekierowania sprawy do sądu. Toteż tak istotne jest, aby już na etapie przygotowywania wniosku o odszkodowanie skorzystać z fachowej pomocy prawników.

Pomoc Centrum Dochodzenia Odszkodowań, znacznie  powiększa sumy przyznawane przez ubezpieczycieli.