W mentalności ludzkiej są takie zawody, które przywołują niemiłe skojarzenia. Do nich zalicza się przede wszystkim stomatologa, który kojarzy się z nieprzyjemnym bólem. Ale równie niemiłe skojarzenia, ale innego rodzaju przywołuje komornik. Niestety jest tak, że większość uważa go za złodzieja, który zabiera innym, by samemu się wzbogacić. Można zrozumieć, gdy ktoś poczuł się urażony interwencją komorniczą, ale nie należy zapominać, że on nie działa z racji własnego widzimisię, ale wykonuje polecenia sądu.

Jak wygląda rzeczywisty obraz pracy komornika?

Nikt raczej nie życzy sobie spotkania z komornikiem twarzą w twarz. Zdarzają się jednak w życiu sytuacje, gdy z własnej woli należy udać się do kancelarii komornika w celu załatwienia różnych spraw. A właściwie w jakich sytuacjach potrzebna jest jego pomoc? Przede wszystkim w sprawie o wyegzekwowanie alimentów. Trzeba jednak pamiętać o tym, że do komornika można udać się tylko wówczas, gdy został przez sąd ogłoszony wyrok, wyrok ten stał się prawomocny (lub został mu przyznany tak zwany rygor natychmiastowej wykonalności) oraz musi zostać opatrzony klauzulą wykonalności. Gdy spełnione są te wszystkie warunki śmiało można udać się do kancelarii komornika, by przedstawić mu swoją sprawę. Jeśli chodzi o chęć rozpoczęcia procesu egzekucji alimentów, do kancelarii komornika należy udać się z wnioskiem o wszczęcie tego postępowania. Bez niego komornik nie będzie mógł zacząć działać. W zasadzie na tym etapie udział osoby składającej taki wniosek się kończy. Teraz to komornik musi, po pierwsze namierzyć osobę, wobec której tyczy się obowiązek alimentacyjny, ustalić jej miejsce pracy i wysokość zarobków. Zadanie komornika kończy się w momencie odzyskania świadczeń lub braku efektu podjętych działań. A jakie jeszcze ma on obowiązki? Głównym jego zadaniem jest realizowanie wszelkich decyzji ogłoszonych przez sąd. Dotyczy to zarówno spraw finansowych, ale nie tylko. Jego zdaniem może być także wręczanie różnorakich zawiadomień z sądu, jak również dokumentacji sądowniczej. Wszystkie przesyłki oddawane są wyłącznie za potwierdzeniem odbioru. Komornik może zostać poproszony przez wierzyciela o odnalezienie i odzyskanie zaległego majątku (w tym celu wierzyciel powinien udać się do kancelarii komornika i tam przedstawić swoją prośbę). Wykonując jakiekolwiek zadanie komornik musi pamiętać o bezwzględnym pokazywaniu identyfikatora. Jest to bardzo ważne, ponieważ pojawia się coraz więcej zgłoszeń o tak zwanych fałszywych komornikach. Komornik na głowie

Z czego składa się identyfikator komorniczy?

Społeczeństwo powinno być poinformowane o tym co zawiera identyfikator komorniczy. Przede wszystkim powinno się wiedzieć, że wydawany jest przez Krajową Radę Komorniczą i zawiera dane osobowe, wskazanie na pełnioną funkcję oraz znak sąd, z ramienia którego działa. Dodatkowo na identyfikatorze znajduje się aktualna fotografia. W celu otrzymania stanowiska komornika sądowego należy ukończyć studia prawnicze oraz aplikację komorniczą i zdać egzamin; poza tym kandydat na komornika musi być obywatelstwa polskiego, mieć ukończone 26 lat, posiadać dobrą opinię i pracować na stanowisku asesora komorniczego przez minimum 2 lata. Pomimo tego, że komornik posiada kancelarię, nie może on reprezentować klientów przed sądem (jak adwokat).