Jak powinna wyglądać etykieta na żywności?

Jak powinna wyglądać etykieta na żywności?

Zgodnie z prawem UE i rozporządzeniami krajowymi etykieta artykułu spożywczego nie może wprowadzać konsumenta w błąd. Producent nie może przypisywać produktowi właściwości, których ten nie posiada. Etykieta musi zawierać informacje opisujące dany produkt, w sposób...